Ciutadans (C’s) Tarragona sol·licita al govern municipal tota la informació sobre el cas Inipro després d’aixecar-se el secret de sumari
● Rubén Viñuales assegura que “a l’equip de govern no li queden pretextos” per “esclarir un presumpte cas de corrupció que els assenyala directament”
Tarragona, dijous 19 de novembre 2015. El portaveu del grup municipal de Ciutadans (C’s) a Tarragona, Rubén Viñuales, ha instat novament a l’equip de govern a “esclarir un presumpte cas de corrupció que assenyala directament al propi govern municipal i a la ciutat de Tarragona”, després de saber-se que l’Ajuntament va pagar 21 factures a Inipro per decret d’alcaldia. El líder tarragoní de C’s ha sol·licitat “per escrit” que “es faciliti un suposat informe en el qual, segons l’equip de govern, si no es pagaven aquestes factures, l’Alcalde podia incórrer en un delicte d’enriquiment personal”.
El portaveu municipal de C’s ha explicat que, “una vegada aixecat el secret de sumari, l’equip de govern no té cap pretext per no facilitar la informació sol·licitada”. Per això, ha demanat també “els informes de Secretaria i Intervenció que avisaven de la ‘il·legalitat’ si es pagaven les factures” així com “l’expedient sensible”, aparegut en una motxilla durant els registres de les dependències municipals per part de la Guàrdia Civil. I també, “els informes tècnics que acrediten l’execució dels treballs per part de *Inipro i els resultats del mateix”.
El portaveu municipal de C’s s’ha mostrat escèptic davant la justificació del Consistori sobre “mala praxi administrativa en l’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)” i ha sol·licitat que “s’actuï amb celeritat i de forma transparent”.

Ciutadans (C’s) Tarragona solicita al gobierno municipal toda la información sobre el caso Inipro tras levantarse el secreto de sumario
● Rubén Viñuales asegura que “al equipo de gobierno no le quedan pretextos” para “esclarecer un presunto caso de corrupción que los señala directamente”
Tarragona, jueves 19 de noviembre 2015. El portavoz del grupo municipal de Ciutadans (C’s) en Tarragona, Rubén Viñuales, ha instado nuevamente al equipo de gobierno a “esclarecer un presunto caso de corrupción que señala directamente al propio gobierno municipal y a la ciudad de Tarragona”, tras conocerse que el Ayuntamiento pagó 21 facturas a Inipro por decreto de alcaldía. El líder tarraconense de C’s ha solicitado “por escrito” que “se facilite un supuesto informe en el que, según el equipo de gobierno, si no se pagaban dichas facturas, el Alcalde podía incurrir en un delito de enriquecimiento personal”.
El portavoz municipal de C’s ha explicado que, “una vez levantado el secreto de sumario, el equipo de gobierno no tiene ningún pretexto para no facilitar la información solicitada”. Por ello, ha pedido también “los informes de Secretaría e Intervención que avisaban de la ‘ilegalidad’ si se pagaban las facturas” así como “el expediente sensible”, aparecido en una mochila durante los registros de las dependencias municipales por parte de la Guardia Civil. Y también, “los informes técnicos que acreditan la ejecución de los trabajos por parte de Inipro y los resultados del mismo”.

El portavoz municipal de C’s se ha mostrado escéptico ante la justificación del Consistorio sobre “mala praxis administrativa en el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)” y ha solicitado que “se actúe con celeridad y de forma transparente”.