20151210 cs salou

  • La portaveu del grup municipal de C’s a Salou, Marta Cortés, lamenta que “la segona força política a l’Ajuntament estigui desinformada”

Salou, dijous 9 de desembre 2015. El grup municipal de Ciutadans (C’s) Salou ha registrat una petició formal per accedir als pressupostos 2016.“L’equip de govern municipal segueix sense donar a conèixer els pressupostos globals pel 2016”, ha explicat la portaveu del grup municipal de C’s, Marta Cortés, qui ha explicat que “l’any és a punt d’acabar i no es coneix ni una sola partida pressupostària”.

Marta Cortés ha expressat la seva preocupació davant “l’aparent pacte entre CIU i PSC”, i ha assegurat que “els acords interns entre PSC i CIU ralentir el bon funcionament de l’Ajuntament i afecten directament als ciutadans”. Així mateix, la portaveu del grup municipal ha manifestat que “no pot ser que la segona força política a l’Ajuntament de Salou estigui desinformada”.

Ciutadans (C’s) Salou reclama acceso a los presupuestos municipales antes de que acabe el año

  • La portavoz del grupo municipal de C’s en Salou, Marta Cortés, lamenta que “la segunda fuerza política en el Ayuntamiento esté desinformada”

Salou, jueves 9 de diciembre 2015. El grupo municipal de Ciutadans (C’s) Salou ha registrado una petición formal para acceder a los presupuestos 2016. “El equipo de gobierno municipal sigue sin dar a conocer los presupuestos globales para el 2016”, ha explicado la portavoz del grupo municipal de C’s, Marta Cortés, quien ha explicado que “el año está a punto de acabar y no se conoce ni una sola partida presupuestaria”.

Marta Cortés ha expresado su preocupación ante  “el aparente pacto entre CIU y PSC”, y ha asegurado que “los acuerdos internos entre PSC y CIU ralenteixen el buen funcionamiento del Ayuntamiento y afectan directamente a los ciudadanos”. Así mismo, la portavoz del grupo municipal ha manifestado que “no puede ser que la segunda fuerza política en el Ayuntamiento de Salou esté desinformada”.