IMG_9652

  • El número u de C’s al Congrés per Tarragona, Sergio del Campo, aposta per “unes Administracions amb més múscul i menys grassa”

El Vendrell, dimarts 15 de desembre de 2015. “Hem de recuperar als 7 milions de treballadors pobres als quals la crisi ha deixat a la cuneta”, ha assegurat el cap de llista de Ciutadans (C’s) al Congrés dels Diputats per Tarragona, Sergio del Campo, a una visita a una carpa informativa al Vendrell. En el mateix sentit, Del Campo ha recordat que “El Vendrell té una de les taxes d’atur més altes de tota Catalunya i Espanya”, per això ha apostat “per recuperar la classe mitjana i treballadora i que l’Administració es posi al costat, i no davant, dels generadors d’ocupació: autònoms i petita i mitja empresa”.
El número u de C’s per Tarragona al Congrés ha recordat que “els tres pilars fonamentals de la política de C’s són: la recuperació dels valors com la llibertat, la igualtat i la solidaritat; la recuperació de la classe mitjana i treballadora, i la recuperació de la democràcia i les seves institucions”. Així mateix, Del Campo ha defensat la necessitat de“despolititzar la justícia i tenir partits polítics més oberts i democràtics”, així com “una llei electoral més justa”. I també, “evitar duplicitats en les Administracions Públiques, per apostar per unes institucions amb més múscul i menys grassa”.
Per això, Sergio del Campo ha convidat a tots els indecisos “amb ganes de canvi” a “apropar-se a les carpes informatives i conèixer de primera mà el projecte comú de Ciutadans per a Catalunya i Espanya”.

 

 

Del Campo: “debemos recuperar a los 7 millones de trabajadores pobres a los que la crisis ha dejado en la cuneta”


  • El número uno de C’s al Congreso por Tarragona, Sergio del Campo, apuesta por “unas Administraciones con más músculo y menos grasa”

El Vendrell, martes 15 de diciembre de 2015. “Debemos recuperar a los 7 millones de trabajadores pobres a los que la crisis ha dejado en la cuneta”, ha asegurado el cabeza de lista de Ciutadans (C’s) al Congreso de los Diputados por Tarragona, Sergio del Campo en una visita a una carpa informativa en El Vendrell. En el mismo sentido ha recordado que “ElVendrell tiene una de las tasas de paro más altas de toda Cataluña y España” por ello ha apostado “por recuperar la clase media y trabajadora y que la Administración se ponga al lado y no en frente de los generadores de empleo: autónomos y pequeña y mediana empresa”.

 

El número uno de C’s por Tarragona al Congreso ha recordado que “los tres pilares fundamentales de la política de C’s son: la recuperación de los valores como la libertad, la igualdad y la solidaridad; la recuperación de la clase media y trabajadora, y la recuperación de la democracia y sus instituciones”. Asimismo, Del Campo ha defendido la necesidad de “despolitizar la justicia y tener partidos políticos más abiertos y democráticos”, así como “una ley electoral más justa”. Y también, “evitar duplicidades en las Administraciones Públicas, para apostar por unas instituciones con más músculo y menos grasa”.

 

Por ello, Sergio del Campo ha invitado a todos los indecisos “con ganas de cambio” a “acercarse a las carpas informativas y conocer de primera mano el proyecto común de Ciudadanos para Cataluña y España”.