Marta Cortés assenyala que “com a destinació turística de primer ordre, Salou ha d’apostar per fomentar la implantació de les noves tecnologies”

Salou, dimecres 23 de desembre de 2015.

El grup municipal de Ciutadans (C’s) a l’Ajuntament de Salou ha aconseguit l’aprovació per unanimitat d’una moció per ampliar els punts d’accés a la xarxa Wi-Fi pública i gratuïta. “La proposta suposa una millora per a la qualitat de vida dels veïns i un atractiu per a turistes i comerços del municipi”, ha assegurat la portaveu de C’s a Salou, Marta Cortés, i ha afegit que “com a destinació turística de primer ordre, Salou ha d’apostar per fomentar la implantació de les noves tecnologies”.

Cortès ha manifestat que “actualment són 38 els espais públics amb accés a internet”, i que “la moció pretén ampliar l’accés a internet als màxims espais possibles com el Poliesportiu de la Vila o el de Cap Salou, el Parc de Salou, la Torre Vella o la Masia catalana”. Així mateix, ha assegurat que “els costos d’ampliació no seran especialment elevats ja que es compta amb múltiples fons de finançament extern”. I ha instat a l’equip de govern a “traslladar la informació a la població”.

 wifi

Ciutadans (C’s) Salou logra la ampliación de los puntos de acceso a la red Wi-Fi pública y gratuita

Marta Cortés señala que “como destino turístico de primer orden, Salou debe apostar por fomentar la implantación de las nuevas tecnologías”

Salou, miércoles 23 de diciembre de 2015.

El grupo municipal de Ciutadans (C’s) en el Ayuntamiento de Salou ha logrado la aprobación por unanimidad de una moción para ampliar los puntos de acceso a la red Wi-Fi pública y gratuita. “La propuesta supone una mejora en la calidad de vida de los vecinos y un atractivo para turistas y comercios del municipio”, ha asegurado la portavoz de C’s en Salou, Marta Cortés, y ha añadido que “como destino turístico de primer orden, Salou debe apostar por fomentar la implantación de las nuevas tecnologías”.

Cortés ha manifestado que “actualmente son 38 los espacios públicos con acceso a internet”, y  que “la moción pretende ampliar el acceso a internet a los máximos espacios posibles como el Polideportivo de la Vila y el de Cap Salou, el Parc de Salou, Torre Vella o la Masia catalana”.Asimismo, ha asegurado que “los costes de ampliación no serán especialmente elevados puesto que se cuenta con múltiples fondos de financiación externa”. Y ha instado al equipo de gobierno a “trasladar la información a la población”.