Ciutadans (C’s) entra amb força al Congrés dels Diputats amb 40 representants i prop 3 milions i mig de votants.

Tarragona, diumenge 20 de desembre de 2015. “S’ha consolidat un nou espai de centre polític ocupat per Ciutadans”, ha assegurat el diputat electe de Ciutadans (C’s) al Congrés per Tarragona, Sergio del Campo, en una roda de premsa sobre la valoració dels resultats electorals a l’hotel SB Ciutat de Tarragona. Així mateix, ha destacat que “el Parlament s’obre a nous actors polítics i els resultats auguren el final del bipartidisme, la qual cosa és bona per a la democràcia”.

El cap de llista de C’s per Tarragona ha agraït que “3 milions i mig d’espanyols hagin votat a Ciutadans”, i ha defensat que “els resultats han estat bons”. En el mateix sentit, ha recordat que “s’han doblegat els resultats respecte a municipals”, i que “a Catalunya es va entrar amb 25 diputats i ara, sent la primera vegada que C’s es presenta a unes eleccions nacionals, s’aconsegueixen els 40 diputats”.

Respecte al transcurs de la campanya electoral, Del Campo ha reconegut que “el joc brut d’alguns polítics ha perjudicat a Ciutadans”. I que “la injusta llei electoral ha permès que el PP, amb el doble de vots, tingui 3 vegades més representants”. Per això ha assegurat que “C’s lluitarà per canviar lleis injustes, com l’electoral, i que cada persona valgui un vot”.

En clau territorial Del Campo ha manifestat que “no serà difícil arribar a consensos i acords amb la resta de forces polítiques en temes fonamentals com infraestructures”. En el mateix sentit, ha assegurat que“Ciutadans està desitjant començar a dialogar i treballar”.

 20151220 20d 2

 

Ciudadanos (C’s) entra con fuerza en el Congreso de los Diputados con 40 representantes y cerca de 3 millones y medio de votantes.

Tarragona, domingo 20 de diciembre de 2015. “Se ha consolidado un nuevo espacio de centro político ocupado por Ciudadanos”, ha asegurado el diputado electo de Ciutadans (C’s) al Congreso por Tarragona, Sergio del Campo, en una rueda de prensa sobre la valoración de los resultados electorales en el hotel SB Ciutat de Tarragona. Asimismo, ha destacado que “el Parlamento se abre a nuevos actores políticos y los resultados auguran el final del bipartidismo, lo cual es bueno para la democracia”.

 El cabeza de lista de C’s por Tarragona ha agradecido que “3 millones y medio de españoles hayan votado a Ciudadanos”, y ha defendido que “los resultados han sido buenos”. En el mismo sentido, ha recordado que“se han doblado los resultados respecto a municipales”, y que “en Cataluña se entró con 25 diputados y ahora, siendo la primera vez que C’s se presenta a unas elecciones nacionales, se alcanzan los 40 diputados”.

Respecto al transcurso de la campaña electoral, Del Campo ha reconocido que “el juego sucio de algunos políticos ha perjudicado a Ciudadanos”. Y que “la injusta ley electoral ha permitido que el PP con el doble de votos, tenga 3 veces más representantes”. Por ello ha asegurado que “C’s luchará para cambiar leyes injustas, como la electoral, y que cada persona valga un voto”.

En clave territorial Del Campo ha manifestado que “no será difícil llegar a consensos y acuerdos con el resto de fuerzas políticas en temas fundamentales como infraestructuras”. En el mismo sentido, ha asegurado que “Ciudadanos está deseando empezar a dialogar y trabajar”.

20151220 20d